Paneldiskussion: Hur mår försvarspolitiken?

Den 5 april arrangerade Frivärld en paneldiskussion om den svenska försvarspolitiken. I fokus var Försvarsberedningens slutrapport, behovet av kraftigt ökade försvarsanslag och prioriteringsområden för totalförsvaret.

I seminariet deltog Carl Bergqvist, överstelöjtnant och skapare av bloggen Wiseman’s Wisdoms, Annika Nordgren Christensen, fristående försvarspolitisk expert och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Patrik Oksanen, politisk redaktör inom MittMedia-koncernen. Samtalet modererades av Dr. Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld.

f.v. Dr. Oscar Jonsson, Annika Nordgren Christensen, Carl Bergqvist, Patrik Oksanen.