Patrik Oksanen i Almedalen 2023

Frivärld finns representerade under årets Almedalsvecka genom medverkan i seminarier och paneldebatter som behandlar utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, medverkar i två panelsamtal.

Datum och tid
Den 29 juni kl 15:00-16:00 Vad ska vi äta om det blir kris och krig?
Den 30 juni kl 10:00-10:45 Ryssland ut ur Ukraina!