Politik och juridik i Internationella brottmålsdomstolen

Den 10 september påbörjas rättegången i Internationella Brottmålsdomstolen – ICC – mot Kenyas Vice president William Samoei Ruto. Tillsammans med journalisten Joshua Arap Sang åtalas han för brott mot mänskligheten. Senare i höst inleder domstolen också rättegången mot Kenyas nuvarande president, Uhuru Muigai Kenyatta, även han anklagas för grova brott mot mänskligheten.

ICC – International Criminal Court – genomlever just nu sin svåraste tid. Samtidigt som Syrienkrisen tydligt illustrerar behovet av internationell rättskipning är domstolen starkt ifrågasatt framför allt i Afrika. Om detta handlar rapporten Politik och juridik i Internationella brottmålsdomstolen av Bengt Nilsson.  Rapporten sammanfattar ICC:s utveckling under dess första decennium. Kritiken mot domstolen har varit hård och de närmaste åren kommer att bli avgörande för ICC:s anseende i världen. ICC måste visa att den behövs för den globala rättvisan och att den står över allt politiskt rävspel.

– Efter tio års verksamhet står ICC inför sin största utmaning. Domstolen som skulle vara världsomspännande och opartisk har kommit att kritiseras för att istället vara politiserad och rasistisk. Hittills har endast afrikaner åtalats och nu har domstolen för andra gången valt att åtala en statschef, säger Bengt Nilsson.

bengt nilssonBengt Nilsson är journalist, författare och filmare.
Han har under årtionden rest och arbetat i en mängd
afrikanska länder. 2008 gav han ut boken Sveriges
afrikanska krig (Timbro