Pressmeddelande: Ny bok från Frivärld

Måndag klockan tolv – Minnen från frihetsarbetet för Baltikum

I år är det 20 år sedan Estland, Lettland och Litauen blev fria. Som ett led i firandet släpper Frivärld den 15 augusti boken Måndag klockan tolv – Minnen från frihetsarbetet för Baltikum. Publiceringen sker i samband med måndagsmöte nr 80 den 15 augusti 2011, ett inslag i regeringens satsning Baltiska året 2011. 

Boksläppet äger rum den måndagen 15 augusti klockan 17.30 i Timbros lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm. Gunnar Hökmark, europaparlamentariker (M) samtMats Johansson, initiativtagare till Frivärld och riksdagsledamot (M), kommer att tala om Måndagsrörelsen och frihetsarbetet för Baltikum. Anmälan skickas via e-post till info@frivarld.se senast den 11 augusti.

Läs hela pressmeddelandet