RAPPORT Europarådet: reformering eller marginalisering?

I rapporten Europarådet: Reformering eller marginalisering? går Göran Lindblad igenom Europarådets bakgrund och dess organ. Rapporten sammanfattar även den kritik som riktats mot rådet samt lanserar konkreta förslag till förbättringar.

Läs rapporten här.

Läs Lindblads kortade version av rapporten som artikel i Svensk Tidskrift.