Rapport: Rätt till en framtid? – Kvinnors situation i Afghanistan efter 2014

Sedan 2001 har Afghanistans kvinnor tagit viktiga steg mot en ljusare framtid. Under det senaste decenniet har förutsättningarna för landets kvinnor att utbilda sig och få sjukvård blivit allt bättre. Sverige har bidragit till utvecklingen i form av militärt och civilt stöd. Dessa landvinningar riskerar Afghanistans kvinnor nu att gå miste om. Mycket tyder på att ett skyndsamt tillbakadragande av utländska trupper kan komma att omintetgöra de nyvunna rättigheterna och föra tillbaka landet in i 1990-talets mörker.

I rapporten Rätt till en framtid – Kvinnors situation i Afghanistan efter 2014 hävdar Renate Larssen och Sara Norrevik att Sverige har ett moraliskt ansvar att ta tillvara på de landvinningar som gjorts för Afghanistans kvinnor. Förutsättningarna för Sverige att engagera sig i det demokratiska Afghanistans vidareutbyggnad är goda, därför bör Sverige inta en pådrivande roll i internationella forum till förmån för kvinnornas rättigheter.

Vid rapportlanseringen medverkade Johanne Hildebrandt, journalist, säkerhetskonsult och författare till boken Krigare om de svenska soldaterna i gruppen FS19 i Afghanistan samt Johanna Fogelström, Sverigechef Svenska Afghanistankommittén. Samtalet leddes av Willy Silberstein.

Se videolänk från lanseringen här.