Rapport: Svensk militär solidaritet i Östersjön

I samband med en paneldiskussion den 18 oktober släpper Frivärld rapportenSolidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig författad av Karlis Neretnieks.

Rapporten syftar till att ge en uppfattning om den svenska försvarsmaktens förmåga kopplad till solidaritetsinsatser i Östersjöområdet efter det att den av riksdagen beslutade ”Försvarsmaktsstruktur 2014” förverkligats.
I Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig lyfts frågor om hur den svenska försvarsmakten skulle agera i händelse av väpnad konflikt i Östersjöregionen. Vilken typ av krav skulle en sådan situation ställa på försvaret?

Se inspelning från seminariet här.

Läs hela rapporten här.

Läs The Economist om rapporten här.

Karlis Neretnieks är generalmajor. Han har tidigare varit brigadchef för Gotlands regemente, chef för försvarets internationella centrum och rektor för Försvarshögskolan. För närvarande bedriver Neretnieks säkerhetspolitisk forskning vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Han är presidieledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademiens styrelse samt styrelseledamot i Svenska Atlantkommittén.