Rapportlansering: Ett ensamt Europa?

Relationerna mellan EU och USA står på en skakig politisk grund. Det gäller inte minst de två områden som präglat det transatlantiska samarbetet från efterkrigstiden och framåt: handel och säkerhet. Den 11 december kommer Världshandelsorganisationen WTO:s appellationsdomstol att ha för få domare för att kunna fatta beslut, allt medan handelskonflikten mellan EU och USA (och USA och Kina) fortgår. Samtidigt hävdar Frankrikes president Emmanuel Macron att Nato är ”hjärndött”, något som skapat ytterligare konflikt med den amerikanska administrationen.

Står EU ensamt? Är unionen en ”kantiansk ö i en hobbesiansk värld”, som den nu före detta handelskommissionären Cecilia Malmström uttryckte det? Kan EU lita på USA:s försvarsgarantier? I två nya rapporter analyserar Frida Granath och Emanuel Örtengren läget i de transatlantiska relationerna, och hur de kan förbättras framöver.

För att diskutera dessa frågor bjöd vi på Frivärld in till lunchseminarium med rapportlansering. Deltog i panelen gjorde Frida Granath, verksamhetskoordinator på Frivärld, Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro, Arvid Åhlund, ledarskribent, debattredaktör på Dagens Industri och Björn Fägersten, Seniorforskare och chef för UI:s Europaprogram. Samtalet modererades av Oscar Jonsson, vikarierande chef Frivärld.

Läs Fridas rapport här.

Läs Emanuels rapport här.

Hör Emanuels och Arvids anförande här.

Hör Fridas och Björns anförande här.

Hör paneldiskussionen här.

Frida Granath arbetar som verksamhetskoordinator på Frivärld. Utöver det studerar hon en master i Eurasienstudier vid Uppsala Universitet. Frida har tidigare arbetat i Bryssel för Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark. 2017 tilldelades hon stipendium från Timbros Stureakademin.

 

 

Emanuel Örtengren är programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, och drev tidigare Timbros EU-projekt Ett frihetligt Europa. Han har en examen i samhällsvetenskap från Sciences Po Paris. 2018 tilldelades han Frivärlds stipendium till Mats Johanssons minne.

 

 

 

Arvid Åhlund är ledarskribent och debattredaktör på Dagens Industri. Han är ekonom och har studerat vid bland annat Sciences Po Paris och City University London. Åhlund har under de senaste åren skrivit mycket om EU och de transatlantiska handelsrelationerna.

 

 

 

Björn Fägersten är Seniorforskare och chef för UI:s Europaprogram. Hans forskning berör europeisk integration, säkerhetspolitik, internationella institutioner och  underrättelsesamarbete. Björn har en doktorsexamen i statsvetenskap från Lunds universitet. Han har tidigare innehaft gästforskarpositioner vid det amerikanska Harvarduniversitetet och Europauniversitet i Florens.