Rapportlansering: Kinas globala investeringar – Ekonomiska medel för politiskt inflytande?

Den 1 oktober lanserade Frivärld rapporten ”Kinas globala investeringar – Ekonomiska medel för politiskt inflytande?”, av Kristina Sandklef. I rapporten beskriver Sandklef hur Kinas statskapitalistiska system reflekteras i landets allt större utlandsinvesteringar. Demokratiska marknadsekonomier har länge förbisett den utmaning mot nationell säkerhet, konkurrenskraft och oberoende beslutsfattande som Kinas ökade inflytande innebär.

Grunden för att bemöta dessa risker, menar Sandklef, består av tre beståndsdelar:

  • Sverige och EU behöver en Kinastrategi.
  • Sverige behöver granska de säkerhetspolitiska implikationerna av vissa investeringar.
  • EU bör gå samman med likasinnade länder för att främja att Kina utvecklas i en marknadsekonomisk riktning.

Rapporten presenterades under ett fullsatt seminarium på Frivärld den 1 oktober där, utöver Kristina Sandklef, även Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M), och Frédéric Cho, expert på Kinas näringsliv, medverkade.

Seminariet modererades av Frivärlds chef Katarina Tracz.

Ladda ner rapporten här.
Se seminariet i efterhand här.

För frågor, kontakta Pär Nyrén, projektledare Frivärld: 070 778 43 88.


Kristina Sandklef
 har tidigare arbetat på Ericsson, Försvarsmakten och East Capital i olika roller som Kinakännare. Idag driver hon sin egen konsultfirma, Sandklef Asia Insights, inriktad på fördjupade analyser om Kina och vart landet är på väg ekonomiskt, politiskt och säkerhetspolitiskt. Hon har följt Kinas utveckling på nära håll de senaste 25 åren och har studerat kinesiska i Lund och Peking.