Rapportlansering: ”Svenska kvinnor i IS – ett underskattat hot?”

Sedan Islamiska staten (IS) utropade sitt kalifat har behovet av olika typer av stöd till samhällsbygget ökat. Som en följd har den västerländska rekryteringen till rörelsen eskalerat, däribland återfinns även kvinnliga rekryter. Fastän rapportering visar på ökad västerländsk kvinnlig närvaro i Islamiska staten är kunskaperna om och det förebyggande arbetet mot den kvinnliga rekryteringen fortfarande mycket begränsade i Sverige. Kvinnlig extremism i våldsbejakande miljöer fortsätter att lysa med sin frånvaro i den svenska debatten. Detta även fast forskning visar att kvinnliga IS-anhängare, liksom männen, utgör ett potentiellt säkerhetshot. En fortsatt åsidosättande inställning gentemot kvinnors roll i IS riskerar att få allvarliga följder.

Välkommen till lanseringen av rapporten ”Svenska kvinnor i IS – ett underskattat hot?” författad av Jessica Katz.

I seminariet deltar också Hans Brun, forskare inom terrorism, och Eli Göndör, fil. dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi. Samtalet leds av Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Mer info och anmälan här.