Rundabordssamtal: Maktkamp och rustningskontroll efter INF-avtalets slut

Den 28 mars arrangerade Frivärld ett rundabordssamtal med Frank Rose, Senior Fellow vid Brookings Institution och tidigare Assistant Secretary of State for Arms Control, och John Rydqvist, biträdande forskningschef på FOI. Diskussionen modererades av Dr. Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld.

I sitt anförande talade Frank Rose om anledningarna bakom och de potentiella konsekvenserna av INF-avtalets slut, hur de geopolitiska förändringarna och framväxten av avancerad teknologi påverkar den strategiska stabiliteten, och varför framtida ramverk för strategisk stabilitet måste innefatta Kina och ny teknologi. Därefter talade John Rydqvist som lyfte kärnvapenfrågan och den strategiska stabiliteten i en svensk kontext.

Rundabordssamtalet går att se här.

Från vänster: John Rydqvist, Frank Rose och Oscar Jonsson.