Rundabordssamtal om USA:s utrikespolitik och det transatlantiska samarbetet

Den 6 mars arrangerade Frivärld ett rundabordssamtal med Daniel Kochis, politisk analytiker för Europafrågor och specialiserad på Nato och det transatlantiska försvars- och säkerhetssamarbetet, på den amerikanska tankesmedjan Heritage Foundation, som betraktas som en av de mest inflytelserika konservativa tankesmedjorna i USA.

Samtalet kretsade kring bakgrunden till Trump-administrationens syn på Nato och EU och vad de ökade spänningarna kan innebära på kort och lång sikt. Bland annat diskuterades Rysslands och Kinas framflyttade positioner på den internationella arenan och vad som behöver göras för att öka enigheten och kraften i det transatlantiska försvars- och säkerhetssamarbetet. Diskussionen leddes av Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld.