RUNDABORDSSAMTAL: UKRAINA OCH EU SOM UTRIKESPOLITISK AKTÖR

Under de senaste åren har Ukraina varit i centrum för såväl den transatlantiska som europeiska säkerhetspolitiska debatten. Rysslands olagliga annektering av Krim, det efterföljande kriget i öst samt den politiska verkligheten i landet med ett pågående reformarbete präglar alla på sina sätt relationen till Europa och EU. Hur ser situationen i landet ut idag och vilken roll kan EU spela i landets framtida utveckling?

Dessa var några av frågorna som diskuterades under ett  rundabordssamtal på Frivärld den 21:a februari. I panelen deltog Fredrik Wesslau, biträdande missionschef för EUAM Ukraine och Björn Fägersten, forskare och chef för UI:s Europaprogram. Samtalet leddes av Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Medverkande:

Fredrik Wesslau är biträdande missionschef för European Union Advisory Mission i Ukraina. Han har tidigare arbetat för FN, EU och OSCE, bland annat som politisk rådgivare i Sudan/Sydsudan, Kosovo och Sydkaukasien. Wesslau har även bakgrund som chef för Wider European Programme hos tankesmedjan European Council on Foreign Relations.

 

 

Björn Fägersten är Seniorforskare och chef för UI:s Europaprogram. Hans forskning berör europeisk integration, säkerhetspolitik, internationella  institutioner och underrättelsesamarbete.