Seminarium: Aktuella turkisk- amerikanska förvecklingar och konsekvenser för NATO

Den 20 mars arrangerade Frivärld tillsammans med Svenska Atlantkommittén ett lunchseminarium med ambassadör Michael Sahlin. Michael Sahlin gav ett intresseväckande föredrag på ämnet Aktuella turkisk- amerikanska förvecklingar, konsekvenser för NATO för inbjudna gäster. Ambassadör Michael Sahlin har innehaft åtskilliga poster inom den diplomatiska och politiska sfären, bland annat som ambassadör i Turkiet.