Seminarium ”Anfall och försvar: Zapad 2017 och Aurora 17”

Den 6 november arrangerade Svenska Atlantkommittén tillsammans med Frivärld ett seminarium med tema ’Anfall och försvar: Zapad 2017 och Aurora 17’. Evenemanget var välbesökt och moderator var Frivärlds chef, Katarina Tracz. Programmet bestod av tre separata programpunkter och slutligen en gemensam diskussion med frågor och kommentarer från publiken. Seminariet inleddes med att projektledare Gudrun Persson och förste forskare Johan Norberg, båda från FOI, berättade om Rysslands intentioner med övningen Zapad. Sedan berättade biträdande övningsledaren och översten Thomas Karlsson om erfarenheter från Aurora 17. Slutligen innan diskussionsdelen berättade Krister Bringéus från Utrikesdepartementet om övningarna i ett säkerhetspolitiskt sammanhang.

Från vänster: Katarina Tracz, Thomas Karlsson, Johan Norberg, Gunilla Persson, Krister Bringéus.