Seminarium: Åsikter i Finland om NATO-medlemskap

Den 21 februari arrangerade Frivärld tillsammans med Svenska Atlantkommittén ett seminarium med Pertti Torstila, som är veteran inom den finska utrikesförvaltningen och bland annat har varit chef för finska utrikesministeriets politiska avdelning (1996 – 2002) och därefter ambassadör i Stockholm (2002 – 2006). Under åren 2006 – 20014 var han utrikesministeriets statssekreterare. Idag är Torstila ordförande i finska Röda Korset. Temat för seminariet var Åsikter i Finland om NATO-medlemskap och Torstila höll ett föredrag kring detta för att sedan diskuterade ämnet med inbjudna gäster.