Christofer Fjellner och Frank Lavin

Seminarium – En handelspolitisk brytningstid: Kina, Trump och EU

Den 14 juni arrangerade Frivärld ett seminarium om vad de alltmer fragmenterade relationerna mellan Kina, USA och EU innebär för internationell handel och vilka möjliga lösningar det finns ur ett amerikanskt och europeiskt perspektiv. Medverkade gjorde Frank Lavin, VD och grundare av Export Now, och Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (Moderaterna).