Seminarium med USA:s särskilda sändebud till Ukraina: Krim, Ukraina och transatlantisk säkerhet

Den 21 maj arrangerade Frivärld ett fullsatt seminarium med Kurt Volker med tema Krim, Ukraina och transatlantisk säkerhet. Medverkade gjorde Kurt Volker, USA:s särskilda sändebud för Ukrainaförhandlingar och tidigare Nato-ambassadör. Under seminariet medverkade också Anna Wieslander, nordeuropachef vid the Atlantic Council och generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen. Seminariet leddes av Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Några av frågorna som diskuterades var hur situationen i Ukrainas krigshärjade områden ser ut i dag, hur reaktionerna från USA, Nato och EU har sett ut och vilken inverkan kriget i Ukraina och västvärldens respons haft på europeisk och transatlantisk säkerhet.

– The more we don’t talk about it, the more we give Russia a free hand. And they take advantage of that in order to continue, sade Kurt Volker om varför det är viktigt att försätta prata om Rysslands annektering av Krim.

Seminariet filmades och kan ses i sin helhet på Frivärlds Facebook.

Gunnar Hökmark, Anna Wieslander, Kurt Volker, Katarina Tracz