Seminarium om kvinnorna i kalifatet

Den 8 mars deltog Frivärlds rapportförfattare Jessica Katz vid ett frukostseminarium om feministisk utrikespolitik som anordnades av Liberalernas förnyelsegrupp på utrikesfronten.

Seminariet ” Kvinnorna i kalifatet – förtryck, fängelse och fanatism i skuggan av Daesh/IS” behandlade kvinnornas roll i Islamiska staten. Talare var Johanne Hildebrandt, författare och journalist med lång erfarenhet som krigskorrespondent i b.la. Afghanistan och Balkan, tillsammans med Jessica Katz som har skrivit rapporten ”Svenska kvinnor i Islamiska staten: ett underskattat hot?” för Frivärld. Moderator var Linda Nordlund, liberal försvarsdebattör.

seminairum

Frivärlds rapportförfattare Jessica Katz tillsammans med Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, Johanne Hildebrandt och Linda Nordlund.