Ny briefing och seminarium om svensk beredskap mot påverkansoperationer

 

Den 22 augusti arrangerade Frivärld det fullsatta seminariet Svensk beredskap mot påverkansoperationer. Medverkade gjorde Patrik Oksanen, författare till nyutkomna boken, Skarpa skärvor, politisk chefredaktör Hudiksvalls tidning, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, Gunnar Hökmark, europaparlamentariker (M), ordförande Frivärld.
Samtalet leddes av Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Några av frågorna som diskuterades gällde hur redo Sverige egentligen är när det kommer till att skydda sig mot destabiliserande inflytelseoperationer? Om media, myndigheter och politiska partier har vidtagit de åtgärder som krävs för att skydda sig? Och vilka nya utmaningar inom området som väntar efter att valrörelsen är över?

Seminariet finns att se i sin helhet på Frivärlds facebooksida.

I samband med seminariet släppte Frivärld även briefingen Informationspåverkan: exempel, lärdomar och slutsatser inför valet 2018, skriven av Patrik Oksanen. Valet 2018 har aktualiserat frågan om illegitim informationspåverkan som riktas mot vårt samhälle. Ryssland är den statsaktör som ägnar sig mest åt att försöka påverka Sverige. Vilka mål har Ryssland? Vilka metoder använder man sig av? Hur har landet lyckats påverka svenska medier, myndigheter och politiska partier? Och hur kan samhället agera för att uppnå en god beredskap? Det är några av frågorna som avhandlas i denna briefing.