Seminarium: The Many Faces of Russia’s War in Ukraine

Frivärld höll idag den 2 maj ett seminarium på temat: The Many Faces of Russia’s War in Ukraine

Under seminariet hölls anföranden av Simonas Kairys, Litauens kulturminister; Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige; och Dmytro Raiskyi, Advocacy Manager, PR Army. De gav insikter som belyste de långtgående konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina, särskilt vad gäller effekterna av de ryska desinformationskampanjerna på den ukrainska kulturella identiteten och de många deportationerna av ukrainska barn.

Ytterligare kommentarer gavs av Linda Jerneck, ledarkskribent på Expressen och Magnus Berntsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Mot slutet av seminariet lyftes en diskussion om konkreta strategier för Sverige, EU, NB8 och den demokratiska världen i stort för att effektivt kunna hantera dessa frågor.

Seminariet modererades av Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld.