Seminarium: Utvecklingen i Hongkong – Samtal mellan Wong Yik Mo och Ulf Kristersson

Sedan i juni pågår demonstrationer i Hongkong. De startade som en reaktion mot lagförslaget om att misstänkta brottslingar ska kunna överlämnas till Fastlandskina. Dessa demonstrationer har eskalerat kraftigt sedan starten, och oppositionen har fått utstå oproportionellt mycket våld vilket lagt grunden till den största politiska krisen sedan Kina övertog styret från Storbritannien.

Samtidigt visar den demokratiska oppositionen sin beslutsamhet och har fått bred uppbackning från befolkningen i Hongkong. I lokalvalet den 24 november vann den pro-demokratiska alliansen en tydlig majoritet: 388 valda (från 124) medan de mer Peking-trogna gick från 331 mandat till 89.

Positiva valresultat till trots är frihetskampen långt ifrån över. Kan Hongkongs kamp för frihet lyckas? Kan de behålla sin unika självständighet gentemot Fastlandskina? Hur kan EU och Sverige vara en positiv kraft?

För att besvara dessa och andra frågor var Frivärld glada att återigen få bjuda in Wong Yik Mo, ledande människorättsaktivist i Hongkong, samt Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.

Hör Wong Yik Mos anförande här

Hör Ulf Kristerssons anförande här.

Hör slutdiskussionen här.

Wong Yik Mo har varit en oppositionsledare och aktiv i arbetet för mänskliga rättigheter i Hong Kong sedan Occupy Movement 2014. Han var samordnare för Civil Human Rights Front från 2018 till september 2019. I den rollen organiserade han stora demonstrationer och manifestationer i anti-utlämningsrörelsen i Hong Kong i 2019. Mo har också varit aktiv i andra civila projekt, t.ex. Rule of Law-dagen. Han är nu medlem i Demosisto och deltar i olika internationella projekt.

 

Ulf Kristersson är partiledare för Moderaterna och har skrivit en rad artiklar om Sveriges och EU:s förhållningssätt gentemot Kina. Kristersson har även drivit frågan om behovet av en svensk Kina-strategi. Tidigare i höst besökte han Hongkong.