Slutsatser från dagens seminarium ”I skuggan av Saudiaffären”

Den 1 juni höll Frivärld ett lunchseminarium om svensk export och handel med diktaturer. Medverkande var Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri och Erik Brattberg, programansvarig näringslivs- och handelsfrågor hos Frivärld. Samtalet leddes av Willy Silberstein.

Erik Brattberg inledde seminarietmed att belysa några av de mest aktuella frågeställningarna i den pågående debatten om vapenexport: Ska Sverige införa ett demokratikriterium för export av krigsmateriel, vad innebär i så fall ett sådant och vilka produkter skulle omfattas av det? Brattberg tog också upp den bredare diskussionen om handel med diktaturer. Hur definieras en diktatur? Leder handel till positiva effekter på dessa eller har den visat sig vara verkningslös?

Den följande diskussionen mellan PM Nilsson och Anders Lindberg kretsade till stor del om huruvida Sverige legitimerar diktaturer genom att sälja vapen till dem. Anders Lindberg påpekade att vapenexport måste avgöras från fall till fall utifrån en stark moralisk kompass. Nilsson framhöll att export av krigsmateriel per definition inte underlättar för auktoritära regimer att förtrycka sin befolkning, utan att det finns gemensamma säkerhetsintressen som Sverige kan gynnas av genom vapenexport till en del av dessa länder.

Debattörerna var rörande överens om att Sverige bör ägna sig åt bredare handel med även auktoritära stater.

– Grundtanken är inte bara att tjäna pengar, handel är ett instrument för att gynna fred och mänskliga rättigheter, sa PM Nilsson.

– Handel är oftast bra, men inte per definition. Det finns en tydlig värdekonflikt inom internationell handel som skiljer olika varor från varandra, sa Anders Lindberg.

Videoinspelningen från seminariet går att se i efterhand i Frivärlds videoarkiv.