Stefan Olsson i debatt på Folk och Försvar

Den 11 oktober deltog Stefan Olsson, chef för Frivärld, i en paneldiskussion på Folk och Försvar. Diskussionen, med titeln Försvarsberedningens underlag – tre perspektiv, spelades in och går att se här.