Stefan Olsson ny chef för Frivärld

Frivärld har tillsatt sin chefspost. Fil dr Stefan Olsson, 43, kommer närmast från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där han arbetat med säkerhetspolitiska studier. Hans fokus har varit transatlantiska säkerhetsfrågor och utvecklingen i Afghanistan.

Vid sidan av sin forskargärning är Olsson också krönikör i Smålandsposten och Norrköpings Tidningar. Han har en doktorsexamen i statskunskap från Uppsala universitet.

– Frivärld fyller ett tomrum i den utrikespolitiska debatten i Sverige. Intresset för utrikesfrågor har tyvärr länge varit på nedgång, och de frihetliga rösterna är för få och för tysta. Med Frivärld ska vi ändra på det, och jag ser fram emot att få leda verksamheten, säger Stefan Olsson.

Frivärldskansliet har sedan mars två projektledare: Katarina Tracz och Henrik Sundbom. Ordförande är grundaren Mats Johansson, riksdagsledamot i utrikesutskottet och Europarådets ombud för mediefrihet.

Verksamheten finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Mer information om inriktning och aktiviteter finns på hemsidan: www.frivärld.se

Kontakt: stefan.olsson@inbox.com
Telefon: 073-995 72 00