Sverige och Nato – Rekommenderad läsning

Ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato kommer att vara en viktig fråga att diskutera under höstens många partikongresser. Som ett stöd för dem som kommer att delta i debatten har Frivärld skapat en lista med rekommenderad läsning.

Fem myter om svenskt medlemskap i Nato
http://www.dn.se/debatt/fem-myter-om-svenskt-medlemskap-i-nato/
”Den traditionella synen på försvarsmaktens roll – att ensam kunna försvara Sverige mot alla former av angrepp – sitter djupt i folkmedvetandet, efter decennier av isolationistisk neutralitetsdiskurs. Samtidigt har det politiska etablissemanget i retoriken svängt om den svenska säkerhetspolitiken, från neutralitet till solidaritet. Sverige håller med detta på att bli ett normalt europeiskt land.”
– Mike Winnerstig, fil. dr, Kungliga krigsvetenskapsakademien

Rysk upprustning skärper hotet mot vårt närområde
http://www.dn.se/debatt/rysk-upprustning-skarper-hotet-mot-vart-naromrade/
”Den ryska upprustningsplanen på 767 miljarder dollar till 2020 ska också ställas mot USA:s bantning av det federala budgetunderskottet med 1 200 miljarder dollar på tio år, varav hälften beräknas träffa försvaret. Det leder enligt Pentagon till att USA om tio år får den minsta markstyrkan sedan 1940, det lägsta antalet fartyg sedan 1915 och det minsta flygvapnet någonsin. USA:s försvarsanslag, i dag 4,7 procent av BNP, möter på väg ned Rysslands 2,9 på väg upp.”
– Mats Johansson (M) riksdagsledamot, ordförande för Frivärld

Sweden and stability in the Baltic Sea region
http://www.stratfor.com/the-hub/sweden-and-stability-baltic-sea-region-0
”By lacking the capacity to defend its own territory and failing to make any preparations to either support NATO-led operations or receive assistance, Sweden is undermining NATO’s credibility defending the Baltic States. In this way, Sweden jeopardizes its own security and that of its neighbors.”
– Karlis Neretnieks, generalmajor, f.d. rektor för Försvarshögskolan, Kungliga krigsvetenskapsakademien

Lärdomar från Libyen
https://frivarld.se/magasin/lardomar-fran-libyen/
”Vad betyder detta för Sverige? Lärdomen för vår del är att EU inte på långa vägar kan ersätta Nato som den organisation som ska försvara Europa. Sverige deltar i EU:s militära samarbete men inte i Natos. Detta gör att Sverige står utanför de forum där de verkliga besluten om den gemensamma säkerhetspolitiken tas.”
– Stefan Olsson, fil. dr, chef för Frivärld

Föreställningar som har tappat sin relevans
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forestallningar-som-har-tappat-sin-relevans_7832482.svd
”Natos generalsekretare Anders Fogh Rasmussen har mer än en gång förklarat att Sverige inte kan påräkna hjälp. Bara Natomedlemmar kan göra det. En central pusselbit i den svenska säkerhetspolitiken saknas således. Såsom svensk försvarspolitik ser ut just nu bör alltså Sverige gå med i Nato alldeles oavsett vad Ryssland gör. Eftersom det är det enda sättet att få vår försvarspolitik att fungera.”
– Stefan Olsson, fil. dr, chef för Frivärld

Sverige ska inte smygas in i Nato
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-ska-inte-smygas-in-i-nato_7204686.svd
”Sveriges framtida försvar är en fråga som är alldeles för viktig för att drivas igenom i slutna rum på internationella toppmöten. Det är en fråga som förtjänar en öppen, vital och seriös debatt på bred front. I en fråga som är avgörande för vår nations framtid måste vi våga lyfta på alla stenar och utvärdera alla alternativ innan beslut fattas.”
– Kerstin Lundgren (C), utrikespolitisk talesperson & Staffan Danielsson (C), försvarspolitisk talesperson

Medlemskap i Nato är ett naturligt steg
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medlemskap-i-nato-ar-ett-naturligt-steg_7207848.svd
”För oss som inte ryggar tillbaka för tanken på ett svenskt medlemskap i Nato förefaller medlemskapet som ett naturligt steg … Men för dem som motsätter sig ett Natomedlemskap är dessa frågor lika viktiga att diskutera. Annars dras vi in i Nato utan att vi har haft en debatt om det. Så bör inte svensk utrikespolitik bedrivas. Den bör skapas av medborgarna. Inte bara bli till av en slump.”
– Stefan Olsson, fil. dr, chef för Frivärld