Sverigeesterna bjuder in till konferens i säkerhetsfrågor

Den 22 april står Frivärld som partner till Sverigeesternas Riksförbunds konferens i Stockholm – ”Security Challenges of the Baltic Sea Region: Historical Perspectives and The Way Forward”.

Konferensen kommer att äga rum i City Conference Centre / Norra Latin i Stockholm den 22 april, kl 12.30 – 17.00

Syftet med konferensen är att rikta uppmärksamheten på säkerhetsläget i Östersjöregionen. Länderna kring Östersjön har under senare åren blivit mer och mer medvetna om behovet av ökat försvarssamarbete och ökade investeringar i försvarsförmågan. Sverigeesterna har bjudit in talare och analytiker för en diskussion kring historiska perspektiven samt de försvarspolitiska utmaningar som ligger framför oss.

Bland talare och paneldeltagare finns ambassadörer, försvarspolitiker, tjänstemän samt forskare och analytiker inom försvarsområdet.

Konferensen ordnas av Sverigeesternas Riksförbund tillsammans med Estonian World Council (USA), tankesmedjan Frivärld, Svenska Atlantkommittén, Lettiska Riksförbundet, Svensk-Lettiska Föreningen samt Litauiska Riksförbundet i Sverige, med stöd av Estlands ambassad, Polens ambassad, Konrad Adenauer Stiftung samt Nato. Konferensen är en del av programmet för att uppmärksamma 60 år av Sverigeesternas Riksförbunds verksamhet i Sverige.

Hela konferensprogrammet samt registrering till konferensen och middagen via sverigeesterna.se.