Temadag för Utrikesakademin: En fri värld kräver fria flöden

Läsårets fjärde och sista föreläsningsdag för Utrikesakademin 2015 ägde rum den 21 november. Temat för detta tillfälle var ”En fri värld kräver fria flöden”.

SAAB:s chefsstrateg Ulf Petersson höll ett föredrag om hoten mot det moderna samhällets ekonomiska flöden. Länderanalytikern Rutger Palmstierna beskrev institutioners betydelse för länders ekonomiska utveckling. Lena Bartholdsson från Folk & Försvar orienterade om förbundets verksamhet. Sveriges generalkonsul i Mariehamn, Olof Ehrenkrona, talade om tendenser till antiliberalism i vår tid. Diana Janse, ambassadör (tjl) och utrikespolitisk rådgivare åt Anna Kinberg Batra, berättade om sin karriär i UD. Erik Brattberg, som leder Frivärlds programområde inom näringsliv och handel, behandlade avtalen TPP och TTIP.

olofOlof Ehrenkrona håller ett föredrag om tendenser till antiliberalism i vår tid.