Tio år med Putin i nytryck

Skriften Tio år med Putin av Boris Nemtsov och Vladimir Milov finns åter i lager, försedd med ett uppdaterat förord av Mats Johansson. Tio år med Putin utkom på svenska inför det ryska dumavalet 2011, men är fortsatt aktuell – inte minst sedan Putin åter valdes till president. Boken kan bland annat beställas via Timbro bokhandel.

”I denna skrift tecknar två av Rysslands ledande Putinkritiker bilden av ett land som under det senaste decenniet befunnit sig i ett tillstånd av tillbakagång. Korruptionen och kriminaliteten har ökat samtidigt som levnadsvillkoren för många människor försämrats, allt medan Putin stärkt sitt grepp om makten.”

Boris Nemtsov är en av grundarna till det ryska liberala partiet Solidaritet. Han var vice premiärminister mellan 1997 och 1998.

Vladimir Milov är en av de ledande personerna i det ryska partiet Demokratiska val. Tillsammans med Boris Nemtsov är han en av grundarna till Partiet för folkets frihet.