Seminarium – Together Alone?

Den 13 februari arrangerade Frivärld och den finska tankesmedjan Libera ett seminarium på Hanaholmen i Finland om Sverige och Finlands gemensamma säkerhetspolitiska utmaningar. Seminariet syftade till lyfta diskussionen av Sverige och Finlands problem men framförallt lösningar och relationen till EU och Nato.

Huvudtalare för seminariet var Elina Lepomäki, parlamentsledamot och ordförande för Libera, Jan Nygren, senior rådgivare och tidigare samordningsminister och statssekreterare på Försvarsdepartementet och Civildepartementet samt Veronika Víchová, från Kremlin Watch vid European Values Think-Tank.

Jan Nygren om behovet av en svensk Nato-option

Talen kan ses här.

Därefter hölls ett panelsamtal om svenska och finska skillnader i samarbeten och samtalsklimat i respektive länder. Där deltog Patrik Oksanen, politisk redaktör på Hudiksvalls tidning, Yrsa Grüne, frilansjournalist med inriktning säkerhets- och utrikespolitik, ambassadör Frank Belfrage, diplomat och tidigare statssekreterare på Utrikesdepartementet och Matti Pesu, research fellow på Utrikespolitiska Institutet i Finland (FIIA). Moderator var Oscar Jonsson, chef för Frivärld.

Panelsamtalet kan ses här.

Seminariet har blivit omskrivet i den finska Försvarsmaktens magasin Ruotuväki.