Tolkarna lämnas åt talibanerna – Sverige behöver ta sitt ansvar

De lokalanställda tolkar som arbetat för de svenska styrkorna i Afghanistan riskerar att stå utan beskydd efter 2014, när trupperna drar sig tillbaka. Hotbilden mot dem är överhängande och flera har redan mördats av talibanerna. Tolkarnas arbete är oumbärligt för de svenska trupperna. Nu måste Sverige ta sitt ansvar.

Läs rapporten ”Tolkarna lämnas åt talibanerna – Sverige behöver ta sitt ansvar” av Siri Steijer och Stefan Olsson som också finns att läsa om på SvD Brännpunkt.

 

 

 

 

 

Sammanfattning:

• Den militära insatsen i Afghanistan skulle aldrig ha kunnat utföras utan tolkarna. Ändå erbjuds de inte hjälp från Sverige nu när de behöver.

• De lokalanställda tolkar som arbetat för de svenska styrkorna i Afghanistan riskerar att stå utan beskydd efter 2014, när trupperna drar sig tillbaka.

• Ett särskilt asylprogram för tolkar är ett sätt att hantera situationen. Ett sådant kan komma att kräva en lagändring men motiveras av att Sverige bör ta sitt moraliska ansvar.

• Andra länder har utformat särskilda program för att ta hand om sina tolkar. Men trots att hotbilden mot de svenska tolkarna inte är mindre än vad den är för dem som arbetat för andra länder har Sveriges regering hittills inte velat ge tolkarna hjälp.

Läs mer i rapporten.