Ny rapport om Turkiets strategiska mål och den svenska Natoprocessen

I den nya Frivärld-rapporten “Turkish Quagmire: Why Turkey Blocks Sweden’s Nato Accession analyserar Halil Karaveli Turkiets ovilja att ratificera den svenska Natoansökan och menar bland annat att det turkiska valet och försäljning av F16 tillskrivits ett för stort förklaringsvärde. Istället, menar han, är det ett stopp för amerikanskt stöd till kurdiska grupper i Syrien som är Ankaras huvudsakliga målsättning.

Läs hela rapporten här⬀