Utlysning om uppsatsstipendium inom Bangladesh textilindustri

Frivärld utlyser i samarbete med H&M ett uppsatsstipendium på kandidat/magister/masternivå. Syftet är att öka intresset för textilindustrin i Bangladesh på akademisk nivå. Den som beviljas stipendium ska på plats i Bangladesh samla material till sin uppsats under vårterminen 2015. H&M kommer att stå för kontakter i Bangladesh och Frivärld för ett stipendium på 30 000 kr. Stipendiaten står för praktikaliter så som visum, boende, resa etc. Stipendiaten ska tillbringa minst 8 veckor i Bangladesh för fältstudierna.

Sista ansökningsdagen är 15 november 2014.

Profil på den sökande
– Studera på kandidat/magister/masternivå, och använda stipendium till samla material till sin kandidat- eller magister/masteruppsats (eller examensarbete) under vårterminen 2015.
– Självgående.
– Ha goda kunskapar i engelska.

Ansökan ska bestå av
– En komplett beskrivning av studiens bakgrund, syfte, metod samt en preliminär budget och tidsplan. Omfattning cirka 3 sidor.
– Personligt brev.
– CV, där du redogör för genomförandet av utbildningen samt eventuell arbetslivserfarenhet/föreningsengagemang.
– Två referenser.
– Intyg från din handledare i Sverige som visar att ditt projekt är godkänt vid din heminstitution.
– Ett Ladok-utdrag på genomförd högskoleutbildning.

Beslut av stipendiat meddelas senast den 1 december 2014.

Ansökan skickas till:

Stefan@frivarld.se

eller

Frivärld
Kungsgatan 60
Box 3037
103 61 Stockholm

Vid eventuella frågor, kontakta Diana@frivarld.se