Utrikesakademin: Grunderna för utrikes- och säkerhetspolitik

20160924_121608

Gustaf Reinfeldt, student Utrikesakademin 2016, med Carl Bildt, som föreläste under dagen.

 

Den 24 september höll Frivärlds Utrikesakademi sin tredje föreläsningsdag för året. Temat för dagen var svensk försvars- och utrikespolitik.

Den första föreläsningen hölls av generalmajor Stefan Kristiansson som talade om hur underrättelseverksamhet fungerar. Därefter höll Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister, ett föredrag om EU:s framtid och svensk utrikespolitisk historia.

Under en lunchbriefing talade Staffan Heimersson, kolumnist Aftonbladet, på temat ”Frankrike, Tyskland och EU:s kris”. Hans Brun, terrorforskare vid Försvarshögskolan, föreläste om terrorism med utgångspunkt i IS. Sverige och Nato. Martin Kragh, forskare och ansvarig för Rysslandavdelningen på Utrikespolitiska institutet, talade på temat rysk ekonomi.

Därefter höll Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter, om Sveriges hemliga Natosamarbete genom åren. Dagen avslutades med att Johanne Hildebrant, krigskolumnist, gav en insyn i journalistisk bevakning av krigssituationer.

Utrikesakademin är Frivärlds utbildningsprogram för unga talanger.

cth6ybvwyaavl6i

Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på DN. Till höger Mats Johansson, rektor Utrikesakademin.