Sista träffen med Utrikesakademin 2022

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter.

Lördagen den 19 november träffades årets kull på Frivärlds kontor i Stockholm för sin sista träff. Talarna denna gång var:

Anna Kinberg Batra, Ordförande, Swedish Space Corporation.

Björn Weigel, Investerare och författare.

Per Altenberg, Senior analytiker, Kommerskollegium.

Johanne Hildebrant, Författare och tidigare krigskorrespondent.