Utrikesakademin i Boden

Den 3 december flög Utrikesakademin till Boden i Norrbotten. Syftet med resan var att lära sig mer om Sveriges försvarsförmåga i norr, men också om det regionala näringslivets förutsättningar och hur de påverkar resten av landet.

Resans första studiebesök var på Norrbottens regemente I19. Besökets fokus låg på regementets roll för Sveriges försvar, samt dess struktur och uppbyggnad.

Därefter följde talarpass med Ida-Linn Näzelius från fossilfria ståltillverkaren H2 Green Steel, som under kommande år ska etablera sig i Boden, och kommunalrådet Claes Nordmark som talade om regionala framtidsutsikter och utmaningar.

Den andra dagen började med besök på Försvarsmuseet, för att få en historisk tillbakablick på Boden som försvarsstad. Det följdes av en guidad tur i Rödbergsfortet, en del av Bodens fästning. Dagen avslutades med ett besök på Boden Game Camp, där Emil Sandberg, näringslivsutvecklare, berättade om Bodens dataspelsindustri.

 

 

 

Resan avslutades med ett besök på Norrbottens flygflottilj F21, där deltagarna fick träffa piloter och flygtekniker, och samtala om flottiljens uppgifter inom det svenska försvaret.