Utrikesakademin V – EU och Europa

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter.

Lördagen den 4 september träffades årets elever för att lyssna på föredrag och delta i diskussioner. Talarna denna gång var följande:

Michael Claesson, generallöjtnant och Försvarsmaktens insatschef. Tillsammans med Zebulon Carlander talade han om europeiska säkerhetssamarbeten.

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar. Han har tidigare varit redaktör för boken Sveriges försvarspolitik – en antologi. 

Susanna Kierkegaard, kommunikationsstrateg för Arena Opinion och rektor för Arena Idés spetsutbildning Arenaakademin. Hon talade om den socialdemokratiska EU-debatten. 

Christofer Fjellner, Europaparlamentariker för Moderaterna 2004–2019 och jobbade då med bland annat handels- och miljöfrågor. Han talade om EU:s handelspolitik.

Ylva Nilsson, journalist och krönikör i bland annat Expressen, med mångårig erfarenhet av att bevaka EU-politik. Hon talade om svensk EU-politik.

Karin Svanborg-Sjövall, liberal skribent, fristående kolumnist i Dagens Nyheter och tidigare VD på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Hon talade om populismen i europeisk politik.

Dalibor Rohac, verksam vid tankesmedjorna American Enterprise Institute (AEI) i Washington, DC och Wilfried Martens Centre i Bryssel, där han analyserar europeiska politiska och ekonomiska trender med ett särskilt fokus på Central- och Östeuropa. Han talade om Ungern och europeisk sammanhållning.

Dagen avslutades med en gemensam middag för studenterna och kursledningen.

Läs mer om årets studenter här.