Utrikesakademin VI – Den fria världens utmaningar

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter.

Lördagen den 16 oktober träffades årets elever för att lyssna på föredrag och delta i diskussioner. Talarna denna gång var följande:

Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld och tidigare Europaparlamentariker (M). Han talade om den fria världen och dess utmaningar.

Patrik Oksanen, journalist och senior fellow på tankesmedjan Frivärld. Han är också ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han talade om informationskrigföringens dynamik.

Vincent Yao, Taiwans ambassadör i Sverige. Han talade om Taiwans utmaningar och dess relation med omvärlden.

Björn Weigel, författare och investerare. Han talade om cybersäkerhet och näringslivets utmaningar.

Anna Rennéus Guthrie, redaktör på tidningen Näringslivet. Hon talade om svenska företags och lärosätens attityder när det kommer till utbyte med Kina.

Johan Wiktorin, säkerhetsrådgivare, med erfarenhet från såväl näringslivet som Försvarsmakten. Han talade om en ny geopolitisk verklighet.

Dagen avslutades med en gemensam middag för studenterna och kursledningen.

Läs mer om årets studenter här.