Utrikespolitisk satsning från Fritt Näringsliv

Frivärld/Free World Forum är en ny satsning på utrikespolitisk analys och debatt. Det är Stiftelsen Fritt Näringsliv som har beslutat finansiera en sådan verksamhet med start i maj.

– Sveriges framtid avgörs av företagens förmåga att konkurrera på världsmarknaderna men också av den politiska förståelsen av vad som sker i utrikes- och säkerhetspolitiken. Därför vill vi stimulera till fördjupning och breddning av information och analys på detta område, säger Markus Uvell, vd för Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Verksamheten ska bedrivas från ett litet kansli i Stockholm och bland annat omfatta seminarier, rapporter och debattskrifter. Styrgruppen leds av Mats Johansson, riksdagsledamot (M) och Europarådsparlamentariker.

– Vi är glada att kunna knyta en av Sveriges mest erfarna opinionsbildare och publicister till oss som utrikespolitisk rådgivare. Arbetet för frihetliga idéer är till sin natur internationellt och tyvärr är den utrikespolitiska debatten i Sverige alltför idéfattig, säger Markus Uvell.

– Den senaste tidens dramatiska utveckling i Nordafrika påminner om behovet av att enträget arbeta för frihet och demokrati. Ett år som detta faller det sig dessutom naturligt att anknyta till 20-årsfirandet av baltisk befrielse från sovjetisk ockupation. Marknadsekonomins utbredning kring Östersjön har i kombination med anslutningen till EU och Nato skapat trygghet även för Sverige, men den ryska upprustningen och bristen på respekt för demokratin oroar, säger Mats Johansson.

– Min bakgrund som journalist gör det naturligt att också uppmärksamma hoten mot yttrandefrihet i världen, säger Johansson som nyligen utsågs till ombud för mediefrihet i Europarådets parlamentariska församling. Han har tidigare bland annat varit chef för Timbro och politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet.

Läs Mats Johanssons och Markus Uvells artikel på Newsmill

För mer information:

Markus Uvell
markus.uvell@timbro.se
0706-85 31 55

Mats Johansson
mats@frivarld.se
0702-42 80 22