Välkomna till Frivärlds nya hemsida!

Idag lanserar vi vårt nya hem på nätet. Frivärld har nu funnits i ungefär ett år. Det som började som en försöksverksamhet går i och med detta över till att bli en etablerad verksamhet. Första steget är därmed taget för att skapa en ny plattform för utrikespolitisk debatt i Sverige.

Behövs en sådan plattform? Debatteras inte redan utrikespolitikska frågor i Sverige? Tyvärr är det väl så att de utrikespolitiska frågorna har kommit i skymundan. De stora stridsfrågorna i svensk politik handlar nästan alltid om jobb, skatter och bidrag. När kampen om väljarna hårdnar smalnas debatten också av.

Vad som då händer med utrikespolitiken visas tydligt av Saudiaffären. 2005 ingick Sverige ett samförståndsavtal om Saudiarabien. I avtalet ingick att Saudiarabien skulle kunna utnyttja den kompetens som finns på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

I mars i år avslöjade Sveriges Radio att avtalet inte bara var ett symboliskt dokument, utan en realitet. Sprängämnesexperter från FOI hade varit i Saudiarabien och gjort en förstudie för byggandet av en vapenfabrik.

Avslöjandet har skapat en ”affär” som pågått i flera veckor. Ministrar och generaldirektörer har svettat sig igenom ett antal presskonferenser. Hur kommer det sig? Problemet, tror jag, ligger i avsaknaden av debatt. De flesta svenskar, och även deras förtroendevalda, har inte haft en aning om att avtalet med Saudiarabien funnits.

Så bör inte utrikespolitik bedrivas. Man kan ha delade meningar om innehållet. Oavsett vad vi tycker om själva avtalet tror jag de flesta av oss ändå så här i efterhand önskar att vi hade haft en ordentlig debatt innan det skrevs under av regeringen Persson 2005.

Som nytillträdd chef för Frivärld är det min förhoppning att vi ska fånga upp just denna typ av frågor och föra ut dem till allmänheten. Det spelar roll hur vårt land agerar utomlands. Och vad som händer utomlands påverkar oss.

Med nya hemsidan kommer vi från Frivärld att göra vårt bästa för att uppmärksamma de viktigaste frågorna på den utrikespolitiska arenan. Upproret i Syrien pågår fortfarande. I Egypten stundar det första fria presidentvalet någonsin. Västafrika drabbas inom kort av en svältkatastrof om Sverige och andra rika länder inte hjälper till. Kära besökare! Det finns många frågor att ta tag i.

Stefan Olsson, chef för Frivärld