Webinarium: Försämrat säkerhetsläge kring Östersjön

Säkerhetsläget kring Östersjön har försämrats kraftigt. Den 23 augusti tillkännagav Försvarsmakten att en beredskapsinsats inletts i sydöstra och mellersta Östersjön. Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist konstaterar att ”Det pågår omfattande militär verksamhet i östersjöregionen, både från rysk och från västlig sida, på ett sätt som i vissa delar inte upplevts sedan kalla krigets dagar”.

Med anledning av läget sände Frivärld ett extrainkallat webinarium den 25 augusti. De medverkande var:

Anna Wielsander, Nordeuropachef vid the Atlantic Council, 

Karlis Neretnieks, tidigare generalmajor och rektor vid Försvarshögskolan

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld

Katarina Tracz, chef Frivärld

Se hela sändningen här.