Workshop om framtidens Europa i samarbete med Konrad Adenauer Stiftung

I söndags startade den andra delen av Frivärlds och KAS Latvias workshop på temat framtiden för Europa. Första delen av workshopen kan ni läsa om här. Under tre dagar träffades deltagare från Sverige och Tyskland för att diskutera hotet från radikal islamism, populism, sociala mediers roll för spridande av propaganda och informationskrigföring och en gemensam europeisk säkerhetspolitik. Vidare besökte gruppen även CDU-politikern Thomas Heilmanns valvaka och Förbundsdagen. Frivärld och KAS Riga vill tacka alla deltagare för att ha bidragit till intressanta samtal och reflektioner i samband med workshopen.