Workshop om framtidens Europa i samarbete med Konrad Adenauer Stiftung

Den 8-9 juni hölls den första träffen i Frivärlds och Konrad Adenauer Stiftung Latvia (KAS) workshopserie på temat Europas framtid. Projektet startades med syftet att stärka relationerna mellan Sverige och Tyskland samt att bidra till ett stabilare Nordeuropa. Cirka 25 deltagare från Sverige och Tyskland med bakgrund från akademin, journalistiken och politiken träffades och diskuterade bland annat hur öppna samhällen bäst kan hantera populistiska partier, terrordåd och radikalisering samt desinformation och försök till valpåverkan från främmande makt.

Bland talarna för den första workshopen märktes Göran von Sydow, ställföreträdande direktör Sieps, Anna-Lena Kirch, The German Marshall Fund, riksdagsledamoten Pål Jonson (M), Franziska Petri, Universität Heidelberg , Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet samt Ingmar Dathe, Junge Union. Under fredagen besökte även deltagarna riksdagen för ett samtal med före detta försvarsministern och nuvarande vice ordförande för utrikesutskottet Karin Enström (M). I samband med projektet gavs även goda möjligheter till nätverkande mellan deltagarna.

I slutet av september träffas deltagarna igen då en andra workshop hålls i Berlin.