Deltagande på YATAs ledarskapskonferens i Bryssel

Den 2-4 mars anordnade Young Atlantic Treaty Association, (YATA) en ledarskapskonferens i Bryssel. Frivärld sponsrade deltagande för Matilda Karlsson, alumn i Utrikesakademin och Axel Hellman, student i årets Utrikesakademi som var på plats i Bryssel för konferensen. Programmet genomsyrades av vikten av ett tydligt ledarskap och hur vi genom våra gemensamma transatlantiska värderingar kan vara med och påverka den värld vi kommer leva i vid 2030.
Talade gjorde b.la.
Dr. Gerlinde Niehus, Head of Engagements Section, NATO Public Diplomacy Division.
General Knud Bartels, Honorary Professor vid Royal Danish Defence College och tidigare Chairman of the NATO Military Committee.
 – Anna E. Fotyga, ledamot EU-parlamentet och tidigare Polens utrikesminister.
Några av de tankar och reflektioner som väcktes under konferensen i Bryssel har Matilda och Axel sammanfattat i en debattartikel som publicerats på SvD Säkerhetsrådet. Ämnet som belyses är den svenska NATO-debatten kopplat till försvaret av svenska värderingar.