Zebulon Carlander får stipendium från Lindmanfonden

Zebulon Carlander, student vid Frivärlds utbildningsprogram Utrikesakademin, har fått ett resestipendium från Lindmanfonden  på 10 000 kronor.

Summan ska användas för att undersöka konsekvenserna av ett eventuellt brittiskt utträde ur EU för svenskt näringsliv.