BRIEFING: Brott och straff i Ryssland: Fallet Magnitskij

Publicerad 22 februari, 2012

Sergej Magnitskij var en av Rysslandsledande affärsjurister fram till sin död 2009, 37 år gammal. Då mördades han under en sjukhusvistelse på grund av sitt försvar för lag och rätt i processen mot funktionärer som stulit företag tillhöriga det utländska investmentbolaget Hermitage.

Ingen uppsatt ansvarig har ännu straffats. Tvärtom har den ryska staten nyligen vidtagit den ovanliga åtgärden att åtala Magnitskij efter hans död. Den ryska mörkläggningen ska inte ske i tysthet. Fallet behandlas nu i den amerikanska senaten på initiativ avden demokratiske senatorn Ben Cardin. I Europarådet, EU-parlamentet och en rad nationella parlament väcksförslag i syfte att införa sanktioner mot gärningsmännen.

En drivande kraft är affärsmannen William Browder, sonson till det amerikanska kommunistpartiets grundare, numera bosatt i London. Som chef för Hermitage fick han insyn i många ryska bolag och uppmärksammade vid millennieskiftet flera fall av allvarlig korruption, bland annat inom den statliga energijätten Gazprom. 2006 svartlistades Browder av den ryska regeringen, klassad som ett hot mot den nationella säkerheten, och utvisades.

Bifogad dokumentation utgör underlaget för den hearing som hölls i den amerikanska senatens utrikesutskotts underkommitté för Europa den 14 december 2011 under rubriken ”The State of Human Rights and The Rule of Law in Russia”. Innehållet tecknar bilden av en stat som saknar grundläggande skydd för individen. Makt utövas inte under lagen utan under makthavarnas godtycke. Egenintresset är styrande princip.