BRIEFING: Inställningen till Nato

Publicerad 27 november, 2017
ISBN: 978-91-7703-123-9
5 sidor

En ny opinionsundersökning, utförd av Demoskop på uppdrag av Frivärld, visar att stödet för ett svenskt medlemskap i Nato fortsätter att öka. Det är nu endast en knapp majoritet som anser att Sverige bör stå utanför försvarsalliansen.

Detta presenteras utförligt i en briefing som Frivärld nu lanserar. Texten redogör för hur synen på ett Natomedlemskap ser ut för personer i olika åldersgrupper, mellan kvinnor och män, samt mellan riksdagspartiernas sympatisörer. Briefingen presenterar även de argument som anses vara de främsta för respektive mot ett svenskt Natomedlemskap. Avslutningsvis presenteras vilka faktorer som anses vara viktigast för att stärka Sveriges säkerhet.

I dag svarar 43,5 % ”Ja” på frågan ’Bör Sverige gå med i Nato?’. Motsvarande andel i en opinionsundersökning från 2014 var 37 %, vilket innebär en ökning med 6 procentenheter. I den senaste opinionsundersökningen ansåg 53 % att Sverige bör stå utanför Nato.

Mest framträdande är ett ökat stöd bland kvinnor och rödgröna väljare.
39 % av de tillfrågade kvinnorna anser att Sverige bör gå med i Nato, vilket innebär en höjning med hela 14 procentenheter jämfört med 2014.
Stödet för ett svenskt Natomedlemskap bland rödgröna väljare ligger i dag på 27 %, jämfört med 20 % år 2014.

Författare är Viktor Lundquist.
Resultatet från opinionsundersökningen i PDF finns här.

Claes Arvidsson på SvD Ledare skriver här om opinionsundersökningen.