BRIEFING: Mediefriheten hotas i Europa

Publicerad 30 juli, 2012

På tre år har minst 17 journalister i Europa dödats eller kidnappats. Hoten mot mediefriheten ökar: attacker och mord; juridisk förföljelse och felaktiga fängslanden, statlig styrning av radio/tv, politiska och kommersiella ingrepp på redaktionerna.

Det skriver medieexperten William Horsley i en rapport för Europarådet, som Frivärld nu publicerar i på svenska. Konsekvensen av fysiskt våld och politiska påtryckningar mot journalister drabbar oss alla i form av ett klimat av självcensur.

I Mediefriheten hotas i Europa sammanställs de senaste årens attacker mot journalister och politiska inskränkningar av mediefriheten runt om i Europa. Några av de länder som hamnar i fokus är Ryssland, Ukraina, Ungern och Turkiet, men även flera västeuropeiska länder noterar försämringar.

– Det är inte längre möjligt för statsledningar att säga att de inte vet eller ser. Det är tid för alla engagerade – journalister, civilsamhällets organisationer, partier och medborgare – att stå upp och kräva bättring av regeringar vars uppgift är att trygga mediefriheten så att invånarna fritt kan söka information och fatta välgrundade beslut om sitt liv, säger William Horsley.

Författaren
William Horsley är representant för mediefrihet i Association of European Journalists och styrelseledamot med ansvar för internationella frågor i Centre for Freedom of the Media, samt verksam vid University of Sheffield.

Läs också William Horsleys och Mats Johansson debattartikel i DN (svenska) och Project Syndicate (engelska)