Lärdomar av den baltiska finanskrisen, 2007 – 2010

Publicerad 11 juni, 2011
ISBN: 91-7566-825-3
9 sidor

Vilka lärdomar kan vi dra av lösningen på finanskrisen i de tre baltiska staterna när det gäller resten av Europeiska unionen och världen som helhet?

Vad hände under den baltiska finanskrisen och hur kunde den lösas så snabbt?

Syftet med denna rapport är att hämta in lärdomarna från denna händelse innan den bleknar i allmänhetens minne, för inget tas lättare för givet än framgång.