Presidentvalet i USA: isolationismen på marsch?

Publicerad 13 januari, 2012

USA:s ställning i världen har förändrats. Nyligen lämnade de sista amerikanska trupperna Irak, och ett tillbakadragande från Afghanistan är på gång. Också bland väljarna på hemmaplan har attityden till amerikansk närvaro i utlandet skiftat. Många talar om risken för amerikansk isolationism. Förenta staternas agerande i internationella sammanhang väntas bli en viktig valfråga inför presidentvalet i höst.

I rapporten Presidentvalet i USA: Isolationism på marsch? går historikern Anders Edwardsson igenom hur USA genom sin historia periodvis avskärmat sig från omvärlden. I syfte att bedöma risken för att detta händer igen analyseras ett antal centrala historiska händelseförlopp och dagspolitiska händelser.